β-Tetralone CAS 530-93-8

Structure of β-Tetralone CAS 530-93-8

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 530-93-8 Name β-Tetralone Synonyms 2(1H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- [ACD/Index Name] 3,4-Dihydro-2(1H)-naphtalénone [French] [ACD/IUPAC Name] 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone [ACD/IUPAC Name] 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalinon [German] [ACD/IUPAC Name] 3,4-Dihydronaphthalen-2(1H)-on 3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one 530-93-8 [RN] b-Tetralone β-Tetralone [530-93-8] ¦Â-Tetralone 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthalenone

Posted in Other Useful Intermediates, Products

Itaconic acid CAS 97-65-4

Structure of Itaconic acid CAS 97-65-4

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 97-65-4 Name Itaconic acid Synonyms 2-Methylenbernsteinsäure [German] [ACD/IUPAC Name] 2-Methylenbutandisäure [German] 2-Methylenesuccinic acid [ACD/IUPAC Name] 2-methylidenebutanedioic acid 97-65-4 [RN] Acide 2-méthylènesuccinique [French] [ACD/IUPAC Name] Butanedioic acid, 2-methylene- [ACD/Index

Posted in Other Useful Intermediates, Products

Trimethylolethane CAS 77-85-0

Structure of Trimethylolethane CAS 77-85-0

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 77-85-0 Name Trimethylolethane Synonyms 1,1,1-tris(hydroxymethyl)ethane 1,3-Propanediol, 2- (hydroxymethyl)-2-methyl- 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl- [ACD/Index Name] 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propandiol [German] [ACD/IUPAC Name] 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol [ACD/IUPAC Name] 2-(Hydroxyméthyl)-2-méthyl-1,3-propanediol [French] [ACD/IUPAC Name] 2-(hydroxymethyl)-2-methylpropane-1,3-diol 2-Hydroxymethyl-2-methyl-1,3-propanediol [77-85-0] 1,1, 1-Trimethylolethane

Posted in Other Useful Intermediates, Products

1-Methylcyclohexanol CAS 590-67-0

Structure of 1-Methylcyclohexanol CAS 590-67-0

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 590-67-0 Name 1-Methylcyclohexanol Synonyms 1-Methyl-1-cyclohexanol 1-Methylcyclohexanol [ACD/IUPAC Name] 1-Methylcyclohexanol [German] [ACD/IUPAC Name] 1-Méthylcyclohexanol [French] [ACD/IUPAC Name] 247-152-6 [EINECS] Cyclohexanol, 1-methyl- [ACD/Index Name] Methyl cyclohexanol methylcyclohexan-1-ol [590-67-0] 1-Ethinyl-1-cyclohexanol 1-Ethynyl-1-cyclohexanol

Posted in Other Useful Intermediates, Products

Tris(2-cyanoethyl)phosphine CAS 4023-53-4

Structure of Tris(2-cyanoethyl)phosphine CAS 4023-53-4

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 4023-53-4 Name Tris(2-cyanoethyl)phosphine Synonyms 223-687-0 [EINECS] 3,3′,3”-Phosphinetriyltripropanenitrile [ACD/IUPAC Name] 3,3′,3”-Phosphinetriyltripropanenitrile [French] [ACD/IUPAC Name] 3,3′,3”-Phosphintriyltripropannitril [German] [ACD/IUPAC Name] Propanenitrile, 3,3′,3”-phosphinidynetris- [ACD/Index Name] [4023-53-4] 3,3′,3”-Phosphinidynetrispropanenitrile 3-[Bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile 3-[bis(2-cyanoethyl)phosphino]propanenitrile 4023-53-4 [RN] TRIS

Posted in Other Useful Intermediates, Products

2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine CAS 69034-12-4

Structure of 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine CAS 69034-12-4

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 69034-12-4 Name 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine Synonyms 2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyrimidin [German] [ACD/IUPAC Name] 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine [ACD/IUPAC Name] 2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyrimidine [French] [ACD/IUPAC Name] Pyrimidine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)- [ACD/Index Name] [69034-12-4] 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-diazine 2-Chloro-5-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid 2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine 69034-12-4 [RN] MFCD09753482 [MDL

Tagged with: ,
Posted in Other Useful Intermediates, Products

3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene CAS 392662-65-6

Structure of 3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene CAS 392662-65-6

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 392662-65-6 Name 3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene Synonyms 3,6-dibromothieno[3,2-b]thiophene [ACD/IUPAC Name] 3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène [French] [ACD/IUPAC Name] 3,6-Dibromthieno[3,2-b]thiophen [German] [ACD/IUPAC Name] Thieno[3,2-b]thiophene, 3,6-dibromo- [ACD/Index Name] [392662-65-6] 3, 6-dibromo-thieno[3, 2-b]thiophene 3,6-dibromothieno(3,2-b)thiophene 3,6-dibromo-thieno[3,2-b]thiophene 3,6-dibromo-thienono[3,2-b]thiophene 3,6-dibromothiopheno[3,2-b]thiophene 392662-65-6

Tagged with:
Posted in Other Useful Intermediates, Products

2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene CAS 25121-87-3

Structure of 2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene CAS 25121-87-3

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 25121-87-3 Name 2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene Synonyms 2,5-dibromo-thieno[3,2-b]thiophene 2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene [ACD/IUPAC Name] 2,5-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène [French] [ACD/IUPAC Name] 2,5-Dibromthieno[3,2-b]thiophen [German] [ACD/IUPAC Name] Thieno[3,2-b]thiophene, 2,5-dibromo- [ACD/Index Name] [25121-87-3] 2,5-Dibromo-1,4-dithiapentalene 2,5-dibromothieno(3,2-b)thiophene 25121-87-3 [RN] BR-39589 MFCD03931293 [MDL

Tagged with:
Posted in Other Useful Intermediates, Products

Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride CAS 57028-96-3

Structure of Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride CAS 57028-96-3

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 57028-96-3 Name Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride Synonyms POLY(HEAMETHYLENEGUANIDINECHLORIDE); PHMG hydrochloride; Poly(hexamethylendiamine guanidinium chloride); Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride; PHMG; PolyhexaMethyleneguanidine hydrochloride (PHMG); PHMG chloride; PHMG, 20-95%, POLYCIDE PHMG Molecular Structure Molecular Formula (C7H15N3)n.x(HCl)

Tagged with:
Posted in Other Useful Intermediates, Products

Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride CAS 32289-58-0

Structure of Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride CAS 32289-58-0

Identification Properties Safety Data Specifications & Other Information Links Identification CAS Number 32289-58-0 Name Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride Synonyms Ethanimidamide, N-[6-[[imino(methylamino)methyl]amino]hexyl]- [ACD/Index Name] N-[6-(N'-Methylcarbamimidamido)hexyl]ethanimidamid [German] [ACD/IUPAC Name] N-[6-(N'-Methylcarbamimidamido)hexyl]ethanimidamide [ACD/IUPAC Name] N-[6-(N'-Méthylcarbamimidamido)hexyl]éthanimidamide [French] [ACD/IUPAC Name] 32289-58-0 [RN] 530-48-3 [RN] BR-25769 MFCD00217750 [MDL number]

Tagged with:
Posted in Other Useful Intermediates, Products